Yönetmelikler ve Mevzuatlar

Aşağıdaki yönetmelikleri açabilmek için bilgisayarınızda MS Word Programının veya PDF okuyucu programlardan birinin yüklü olması gerekmektedir.

Yönetmelikler                                                                                                                                           PDF                         

Türkiye Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 2007-2009 ekli…………….dfsfs

Belediye İtfaiye Yönetmeliği…………………………………………………………………………dfsfs

İtfaiye Dairesi Başkanlığının Görev Yetki Ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik..dfsfs

Baca temizleme yönetmeliği

 

EKLER