Yangın Önlem Şube

Abuzer DEMİRCİ (Şb.Md.V.)

e-posta: abuzer.demirci@bursa.bel.tr
Telefon: 0 224 716 34 52
Fax: 0 224 716 34 57
Adres: Küplüpınar mah. Doktor Sadık Ahmet Cad. No: 188 OSMANGAZİ/BURSA

                                                         

SUNULAN HİZMETLER

  • 19 Aralık 2007 tarih ve 26735 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2007/12937 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve 9 Eylül 2009 tarih ve 27344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15316 sayılı Ekli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak.
  • Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/d maddesi gereği; Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda rapor vermek ve denetlemek.
  • İmar Planlarına göre patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek.
  • Konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarının yangın ve afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetler ve bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve raporları verir.
  • Sıhhi işyerlerinin 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi müesseseleri umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini denetler.
  • Bina ve işyerlerinde yapılan denetimlerde görülen eksiklikler hakkında yerlerin bağlı oldukları belediyelere ve kurumlara bildirir.
  • Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan Resmi/ Özel Kurum ve Kuruluşlarda çalışan personele ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Resmi/ Özel okullarda eğitim gören öğrencilere yangınlardan korunma eğitimi verir.
  • Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardımcı olmak, bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek.

                                  

 

İnsan Kaynaklarımız

İtfaiye Şube Müdürlüğümüz(Yangın Önlem) ; 1 Şube Müdürü, 10 İtfaiye Eri, , 1 İtfaiye Şoförü, 1 Kimya Mühendisi,  1 Makine Mühendisi, 1 Elektrik Mühendisi, 1 İnşaat Teknikeri, 2 Makine Teknikeri, 1 Elektronik Teknikeri, 3 Kimyager, 2 Teknisyen, 1 Şef olmak üzere toplam 25 personel ile çalışmalarını yürütmektedir.

 

Temizlik işlerinde görev yapmak üzere de 3 Özel Şirket personeli görevlendirilmiş bulunmaktadır.