VİZYONUMUZ; toplumun güvenliğini sağlamak, acil durumları etkin bir şekilde yönetmek ve olaylara hızlı ve profesyonel müdahale etmek suretiyle öncü bir itfaiye teşkilatı olmaktır.

Vizyonumuzu gerçekleştirmek için aşağıdaki hedeflere odaklanırız:

Mükemmeliyet: En iyi itfaiye hizmetlerini sunmak için sürekli olarak mükemmeliyeti hedefleriz. Eğitimli ve donanımlı personel, en son teknolojiler ve en iyi uygulamalarla donatılmış araç-gereçlerle çalışırız. Bu sayede, her durumda etkili ve verimli bir şekilde müdahale ederiz.

İnovasyon: Değişen koşullara ve ihtiyaçlara uyum sağlamak için sürekli olarak yeni yöntemler ve teknolojiler araştırır ve benimseriz. İtfaiye alanında yenilikçi çözümler geliştirerek, güvenlik standartlarını sürekli olarak yükseltir ve olaylara daha etkili bir şekilde müdahale ederiz.

İşbirliği ve Ortaklık: Diğer acil durum kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve toplum liderleriyle güçlü bir işbirliği yaparız. Birlikte çalışarak, koordineli bir acil durum yönetimi ağı oluşturur ve toplumun genel güvenliğini artırırız.

Sürekli Gelişim: Personelimizin eğitimine ve gelişimine büyük önem veririz. İtfaiye ekiplerimiz, yenilikçi eğitim programlarıyla sürekli olarak güncel becerilerini geliştirir ve bilgi birikimini artırırız. Böylece, her olayda en iyi uygulamaları takip eder ve olağanüstü sonuçlar elde ederiz.

Toplum Bağlılığı: Toplumun güvenini kazanmak ve halka değer katmak için aktif bir rol oynarız. Toplumun ihtiyaçlarını anlar ve bu ihtiyaçlara cevap veririz. Eğitim programları düzenleyerek, yangın önleme, acil durum hazırlığı ve güvenlik konularında farkındalık yaratırız.

Vizyonumuz, güvenli ve sağlıklı bir toplum için öncü bir itfaiye teşkilatı olmaktır. Sürekli olarak gelişmeyi hedefleyerek, toplumun acil durumlara karşı korunmasını sağlar ve her zaman hazır oluruz.

 

MİSYONUMUZ; toplumun güvenliğini ve refahını sağlamak için itfaiye hizmetleri sunmaktır. Amacımız, hızlı, etkili ve profesyonel bir şekilde yangınları söndürmek, acil durumlara müdahale etmek ve riskli durumları yönetmek suretiyle can ve mal kaybını minimize etmektir.

Misyonumuzu yerine getirmek için aşağıdaki ilkeleri benimseriz:

Hızlı ve Etkin Müdahale: Yangın veya acil durum çağrıları aldığımızda, derhal harekete geçeriz. Eğitimli ve deneyimli ekiplerimiz, en kısa sürede olay yerine ulaşır ve etkili bir şekilde müdahale eder.

Profesyonellik: İtfaiyecilik mesleğinde yüksek standartları benimseriz. Ekiplerimiz sürekli olarak eğitim alır ve güncel tekniklerle donatılır. Acil durumlarda soğukkanlılık ve kararlılıkla hareket ederiz.

Güvenlik: Personelimize ve halka yönelik güvenliği en üst düzeyde tutarız. Acil durumların yanı sıra, yangın riskini en aza indirmek için önleyici tedbirler alır ve halkı bilinçlendiririz.

İşbirliği: İtfaiye hizmetlerini yerine getirirken, diğer acil durum kurumları, yerel yönetimler ve toplum liderleriyle sıkı bir işbirliği içinde çalışırız. Birlikte hareket ederek, daha güçlü ve daha etkili bir şekilde hizmet sunarız.

Toplum Hizmeti: Toplumun ihtiyaçlarını anlar ve bunlara yanıt veririz. Sadece yangın söndürmekle kalmayıp, trafik kazaları, doğal afetler, kimyasal sızıntılar gibi çeşitli acil durumlara müdahale ederiz. Eğitim programları düzenleyerek toplumu acil durumlar konusunda bilgilendirir ve farkındalık yaratırız.

Misyonumuz, yangın güvenliği ve acil durum yönetimi konusunda toplumun güvenini kazanmak, hayatları kurtarmak ve mal kayıplarını en aza indirmek için sürekli olarak çalışmaktır.

 

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Dairesi Başkanlığı