İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Yangın Önlem Şube Müdürlüğü olarak yapı, bina, tesis ve işletmeler alan, yükseklik ve faaliyet konularına göre incelenmekte olup,

  • Kullanıcıların bulunduğu mekânı, binayı veya tesisi en hızlı ve sağlıklı bir şekilde tahliye etmesi için tüm kaçış yolları, kaçış yollarının genişlik ve uzunlukları; bağlantılı kaçış merdivenleri, kaçış merdivenlerinin sayısı, uygunluğu ve boyutları; kaçış kapıları, sayısı ve özellikleri; bina tahliye kapıları ve sayıları ile kompartımanlar, yangın bölmelerinin uygulanması konularında,
  • Yangına karşı ilk müdahalenin hızlı ve doğru yapılabilmesi için yeterli sayıda, uygun tipte ve kapasitede yangın söndürme cihazlarının; sulu veya köpüklü söndürme sistemleri ve sistemin parçaları olan yangın pompa grubu, yeterli yangın suyu rezervi, yangın dolapları, yağmurlama sistemleri, hidratları ile tüm sistemin hidrolik hesabının uygunlukları konusunda,
  • Yangının vuku bulması durumunda kullanıcıların anında uyarılarak tahliyelerinin sağlıklı yapılabilmesi için, uygun tipte ve sayıda algılama sistemleri, alarm butonu ve sirenlerinin sayıları ve yerleri; doğru tahliye için uygun tip ve ebatlarda yönlendirme tabelaları ve kaçış yolu aydınlatmaları, sesli ve ışıklı uyarı sistemleri ile sesli anons sistemlerinin uygulanması konusunda,
  • Yangının taşıyıcısı ve kullanıcıların sağlığını olumsuz etkileyen dumanın tahliye edilebilmesi için gerekli doğal ve mekanik havalandırmalar ile duman tahliye sistemlerinin uygulanması konusunda,
  • Binalarda kapalı ve açık alanda depolanan veya üretilen yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı nitelikteki tehlikeli maddelerin bulundukları alanlardaki şartlar ile depolanma ve üretim kapasitelerinin belirlenmesi; bunlardan kaynaklanabilecek tehlikelere karşı etrafındaki unsurlara asgari yaklaşma mesafeleri ile alınması gereken önlemler konusunda,

“Yangınla mücadele, önlem ile başlar” düsturu ile Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümlerinin tüm paydaşlara verdiği sorumluluklar doğrultusunda her türlü yapı, bina, tesis ve işletme denetimi gerçekleştirmekte ve vatandaşımızın can ve mal güvenliğini azami düzeyde sağlamayı hedeflenmektedir.