Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi; Afetler ve acil durumlarla mücadele etmek için, belediye birimlerimizin hızlı ve etkin bir şekilde koordinasyonu ve yönetilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri başkanlığında Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, BUSKİ Genel Müdürü ve bağlı Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Büyükşehir Belediyesine bağlı şirket ve iştiraklerin Genel Müdürleri üyelerinden oluşmaktadır.

AKOM, afetlerin etkilerini en aza indirmek ve halkımızın güvenliğini sağlamak için faaliyet göstermektir. Bursa Valiliği ve AFAD'ın yerel düzeydeki en önemli paydaşı olarak, afet öncesi hazırlıklardan, müdahale sürecine ve iyileştirme çalışmalarına kadar her aşamada aktif bir rol üstlenmektedir.