İTFAİYE TARİHİ

Mart 1579 tarihinde Padişah 3. Murat,  İstanbul Kadısına bir Ferman göndererek her evde bir fıçı su, dam yüksekliğinde bir merdiven bulundurulmasını ve halkında yangın çıktığında kaçmayıp söndürmesini emretmiştir. Bu Ferman yangından korunma hususunda ilk örgütlenmedir.

Ülkemizde ilk itfaiye teşkilatı 1714 yılında Osmanlı İmparatorluğu döneminde Yeniçeri Ocağı'na bağlı olarak kurulan Dergâh-ı Âli Tulumbacı Ocağı'dır. Yeniçeri Ocağı'nın 1826'da kaldırılmasından sonra 1827 yılında ordu içinde Yangıncı Taburu adlı itfaiye teşkilatı kurulmuştur. Bu birliğin yetersiz kalmasıyla 1884 yılında 4 kara itfaiye taburu 1887 yılında ise 1 deniz itfaiye taburu daha kurulmuştur.

25 Eylül 1923 tarihinde ise askeri itfaiye teşkilatları belediyelere devredilerek itfaiye teşkilatı günümüzdeki hâlini almıştır.

 

BURSA İTFAİYESİNİN TARİHİ

Kentimizde itfaiyenin geçmişine baktığımızda ise diğer illerde olduğu gibi Bursa'da da itfaiye hizmetleri Osmanlı döneminde kurulan kent tulumbacıları tarafından yerine getirilmekteydi. Bursa kent tulumbacıları 12 noktada, 12 kişilik takımlar halinde örgütlenmekteydi.

İtfaiye teşkilatlarının belediyelere devrinden sonra Bursa İtfaiyesi tam teşekküllü olarak 1923 yılında Heykel önü Çınaraltı Kahvesi, oradan da Karaşeyh Cami'nin önüne ilk itfaiye müdürü Ali Bey nezaretinde, 6 personel ve bir itfaiye aracı ile teşkil edilmiştir.

Takvimler 1935'i gösterdiğinde ise itfaiye teşkilatı Zafer Meydanı'ndaki eski Karamürsel mağazasının olduğu yere taşınmıştır.