ANASAYFA > İTFAİYE GÖRÜŞÜ İSTENEN İŞYERLERİ İÇİN İTFAİYE RAPORUNUN HAZIRLANMA AŞAMASI

İTFAİYE GÖRÜŞÜ İSTENEN İŞYERLERİ İÇİN İTFAİYE RAPORUNUN HAZIRLANMA AŞAMASI


Kurum , kuruluş ve vatandaşlar yaptıkları işin muhteviyatını , adını adresini ve irtibat kurulacak telefon numarasının yazılı olduğu imzalı dilekçe ile ; (Matbu dilekçe İtfaiye Dairesi Başkanlığı Yangın Önlem Şubesi Genel Evrak Servisinde Bulunmaktadır.) Bursa Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Yangın Önlem Şube Müdürlüğü genel evrak bürosuna müracaat eder .
Genel evrak kayıt bürosunda kayıtları yapılan evraklar, havale edilmek üzere => Daire başkanı => Şube müdürü tarafından ilgili memurlara evrakların havalesi yapılır.
Dairemize gelen evraklar 5 iş günü içerisinde yerinde incelenmek üzere program yapılır ve değerlendirilir. ( Evrakların yoğun olmadığı zaman ortalama 2-3 gün içerisinde gerekli incelemeler yapılarak sonuçlandırılır )
Bina veya İşyerinde İncelemeler: Bina ve işyerinin kullanım özelliği binanın yapısı, bina yüksekliği, işyerindeki insan yükü ve bina ulaşım yolları gibi durumlar göz önüne alınarak; bina veya işyerinin tahliyesi –yangın söndürme sistemleri – yangın algılama ve ihbar sistemleri – acil aydınlatma ve yönlendirme bakımından incelenerek alınması gereken önlemler sözlü olarak anlatılıp ve yapılması gerekenleri içeren açıklayıcı form düzenlenerek bina veya iş yeri yetkilisine imza karşılığı verilir. Bu aşamadan sonra sürecin tamamlanması tamamen bina veya iş yeri yetkililerinin inisiyatifindedir.
Alınması gereken önlemler 30 günlük yasal süre içerisinde veya daha erken sürede yerine getirilmesi halinde (Yasal süre dilekçenin genel evrak servisine verildiği tarihten itibaren), alınan yangın önlemleri yerinde incelenir, uygun bulunması halinde gerekli belgeler alınarak “İtfaiye Raporu” düzenlenir. Raporlar iki nüsha olarak düzenlenir bir nüsha kurum veya şahıslara verilir bir nüshası ise arşive kaldırılır.
Otuz günlük yasal süre içerisinde istenilen önlemleri alamayan ve gerekli belgeleri teslim edemeyen işyerine ait evraklar ise olumsuz sonuçlandırılır.
Evrakları olumsuz sonuçlanan kurum ve şahıslar; istenilen yangın önlemlerini alıp, belgeleri hazırladıklarında yeniden İtfaiye Raporu almak için ikinci kez yazılı başvurmaları mümkündür.
İtfaiye Raporları ilgili kurum ve şahıslara posta ile gönderilir. Şahıslar istediği  takdirde, İtfaiye Raporu elden zimmet karşılığı teslim edilebilir.
İtfaiye Raporu alacak işyeri çalışanları için yangın ve yangına karşı mücadele eğitimi almaları, yönetmelik gereği teşvik edilir. Bu eğitimler Gelirler tarifesinde belirtilen ücret karşılığında verilmektedir. Eğitim süreleri ise 3-6-9 saat süreler halindedir. Eğitimler İtfaiye’ye ait tesislerde verilmektedir. İstenilmesi halinde eğitim alacak kurum veya kuruluşun kendi binasında da verilebilmektedir.

Yorumlar kapatıldı.