YANGINLA İLGİLİ FAYDALI BİLGİLER

__________________________

1-YANGIN BİLGİSİ.

A) YANMA:

Yanma genellikle kimyasal bir olay olarak tanımlanır. Esası; yanıcı maddenin ısı yardımı ile oksijenle birleşmesi sonucu ortaya çıkan kimyasal olaydır.

B) YANMANIN ŞARTLARI:

Yanma olayının meydana gelebilmesi için üç şartın bir arada olması gerekmektedir. Bu şartlar yanıcı madde, ısı ve oksijen dir. Şartlardan herhangi birisinin bulunmaması veya yeterli miktarda olmaması halinde yanma olayı meydana gelmez. Bu olay YANGIN ÜÇGENİ ile izah edilebilir.

.                                                                
Şimdi bu üç şartı teker teker ele alarak inceleyelim.

B.a)YANICI MADDE:

Belirli şartlar oluşturulduğunda doğada bulunan hemen, hemen bütün maddeler yanabilir.Ancak bu şartların hepsini hazırlamak her zaman mümkün değildir. (Yüksek ısı veya saf oksijengibi.)Biz yanıcı madde sözünden ısı karşısında yanıcı buhar veya gaz çıkarabilen yada kolaylıkla korlaşabilen maddeleri anlıyoruz. Bu anlamda yanıcı maddelerin büyük çoğunluğunun birleşiminde (C) Karbon, (H) Hidrojen, (O) Oksijen….

Yazının devamı için ekteki “Ders Kitabı” adlı PDF dosyasını tıklayın.


EKLER