KAMUOYUNA DUYURULUR

Icone attention

KAMUOYUNA DUYURULUR

İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İtfaiye (Yangın Önlem) Şube Müdürlüğü, İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına yönelik düzenlenen İtfaiye Raporu evraklandırma sürecinde, Dairemiz adına bazı kişi veya kişilerin danışmanlık yapmak için yetkili olduklarını ve işletmelerin kendileri ile çalışmadığı takdirde işlemlerin aksayacağı veya gerçekleşmeyeceğini belirtip, Dairemiz adına iş ve işlemlerin kontrollerini ve uygulamalarını yaptıklarını iddia ederek menfaat temin etmeye çalıştıkları yönünde ihbar yapılmış olup bu kişilerin cezalandırılması için gerekli işlemler başlatılmıştır.

Dairemiz yangın önlem saha memurlarının tutanaklı yaptığı resmi işlemler dışında, bu tip kişi veya kişilerin menfaat temin etmeye yönelik yaptığı işlerle, aynı zamanda bu tip danışmalık adı altında yapılan her türlü iş ve işlemler ile Dairemizin hiçbir ilgisi ve alakası bulunmamaktadır.

Yangın önlem gerekliliklerine ilişkin ihtiyaç duyulan her türlü bilgi paylaşımı ve evrak işlemleri resmi yetkili memurlarımız aracılığı ile Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik esaslarına göre yapılmakta olup; vatandaşlarımızın, görevli memurlarımızdan kurumsal kimlik belgesini sorgulamaları ve kurumsal kimliklerini ibraz edemeyenler hakkında en yakın Emniyet birimlerine şikayet veya suç duyurusunda bulunmaları ve Dairemizi bilgilendirmeleri, Dairemiz adına iş ve işlem yaptığını iddia eden ve bu tür uygulamalar ile suistimallerde bulunan kişi veya kişilere itibar etmemeleri önemle rica olunur.