YANGIN ÖNLEM ŞUBE PERSONELİNE BRİFİNG

 

22.02.2012

YANGIN ÖNLEM ŞUBE PERSONELİNE BRİFİNG

 

Bursa- Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmettin ŞENOCAK’ın da katılımlarıyla gerçekleşen brifingde, Yangın Önlem Şube personeli, Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde yapılan son değişiklikler hakkında bilgilendirildi.

 

Bursa’nın son yıllardaki hızlı büyümesine rağmen, yangın olaylarında düşüşün sağlanmasına en büyük katkıyı yapan Yangın Önlem Şube Müdürlüğü personeli, Ocak ayında yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğindeki değişiklikler hakkında bilgilendirildi. Brifingde ilk konuşmayı yapan Genel Sekreter Yardımcısı Necmettin ŞENOCAK itfaiyecilere yaptıkları işin çok büyük bir sorumluluk olduğunu hatırlatırken, bu sorumluluğun bilincinde olunmasından kaynaklanan mutluluğunu dile getirdi. İnsan odaklı belediyecilik anlayışının önemini vurgulayan ŞENOCAK, Bursa Büyükşehir Belediyesinin her biriminde olduğu gibi İtfaiye Dairesi Başkanlığında da bu anlayıştan ödün verilmediğini aktardı. Ardından İtfaiye Dairesi Başkanı Orhan DOĞAN, Bursa İtfaiye Teşkilatına Son yıllarda gereken önemin verilmeye başlandığını, gerek personel gerekse araç gereç olarak hiçbir isteklerinin yönetim tarafından geri çevrilmediğini söyledi. DOĞAN Bursa’nın büyümesine rağmen yangın sayılarındaki düşüşün teşkilatın başarısını açıkça gösterdiğini sözlerine ekledi.

 

Daha sonra kürsüye gelen Yangın Önlem Şube Müdürü Abuzer DEMİRCİ Ocak ayında yayınlanarak yürürlüğe giren “Belediye İtfaiye Yönetmeliği”ndeki değişiklikleri sunum şeklinde katılımcılara aktardı. Yönetmelik gereği artık bazı evrakların vatandaştan talep edilemeyeceğini, talep edilemeyen bu bilgilerin elektronik yollarla yetkili kurumlardan alınacağını bildirdi. Sunumuna devam eden DEMİRCİ değişen yönetmelikle birlikte, bazı işyerlerinde yangına karşı alınacak tedbirlerin artık itfaiyenin sorumluluğundan çıktığını, bu gibi yerlerde ilgili belediyelerinin tedbir aldırması gerektiğini dile getirdi. Sonra hangi işyerlerinin bu kapsama girdiğini belirleyen “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin” 5h maddesini irdeleyen DEMİRCİ, yanlış uygulamaların önüne geçilmesi için bu maddenin hem itfaiye personeli hem de ruhsat birimleri tarafından çok iyi bilinmesi gerektiğini belirterek sözlerini bitirdi.